Selecteer een pagina

Het verzekeren van uw scooter kan in de praktijk gepaard gaan met een behoorlijke kostprijs. Wanneer u net reeds heeft geïnvesteerd in het kopen van een scooter is het best mogelijk dat deze meerprijs net de druppel is die de emmer doet overlopen. Toch hoeft een scooterverzekering helemaal niet zo duur te zijn als u mogelijks verwacht. In de praktijk is het namelijk op tal van verschillende manieren mogelijk om een besparing te realiseren op uw scooterverzekering. Wilt u ook graag weten hoe dat precies in zijn werk gaat? In dat geval is het de moeite waard om rekening te houden met de bespaartips hier op deze pagina.

            1.) Voer altijd een vergelijking uit, ook voor de WA-verzekering

Het eerste wat u moet doen wanneer u een scooterverzekering wenst af te sluiten is een vergelijking uitvoeren. Dit lijkt een ongelofelijk voor de hand liggende tip, maar toch gebeurt het in de praktijk nog steeds (veel) te weinig. Heel wat mensen die een scooterverzekering willen afsluiten denken namelijk nog steeds dat het uitvoeren van een vergelijking niet is vereist wanneer men er gewoon voor kiest om de standaard, verplichte WA-verzekering af te sluiten. Toch is dat wel degelijk het geval. Het is namelijk zo dat de WA-verzekering dan wel wettelijk verplicht mag zijn, dat neemt niet weg dat de verzekeringspremie niet is vastgesteld. Met andere woorden, ze kan wel degelijk verschillen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie.

Bovenstaande maakt duidelijk dat een scooterverzekering vergelijken in de praktijk altijd interessant en zelfs van cruciaal belang is. Dit geldt dus ook voor het moment waarop u gewoon de WA-verzekering wenst af te sluiten. Bij het uitvoeren van een vergelijking zult u altijd kunnen vaststellen dat de premie van de scooterverzekering onderling niet onaanzienlijke verschillen zal vertonen. Door een vergelijking uit te voeren kunt u dan ook een behoorlijke som geld besparen. Dit is dus zeker iets wat u bij voorkeur niet over het hoofd mag zien!

            2.) Stem het eigen risico af op uw persoonlijke situatie

Voor nagenoeg elke verzekering en dus ook voor de scooterverzekering geldt dat u rekening dient te houden met een bepaald eigen risico. Dit eigen risico is het bedrag dat u als verzekeringnemer eerst zelf moet betalen alvorens de verzekeraar tussenbeide zal komen. Standaard is het zo dat ervoor dit eigen risico een gulden middenweg wordt gekozen. Dit gezegd hebbende is het zo dat het eigen risico van de scooterverzekering veelal kan worden aangepast aan de hand van uw persoonlijke voorkeur. Met andere woorden, wilt u graag een wat lagere verzekeringspremie betalen? Dan is het mogelijk om het eigen risico op uw scooterverzekering enigszins te verhogen. Dit zal de verzekeringspremie altijd drukken.

Ook het omgekeerde is uiteraard mogelijk. U kunt er namelijk als verzekeringnemer voor wat de scooterverzekering betreft eveneens voor kiezen om het eigen risico nog wat lager te doen uitvallen. In de praktijk is dit echter zelden interessant. Bovendien zult u ook kunnen vaststellen dat niet alle verzekeraars hier om staan te springen, integendeel. Let op, gaat u het eigen risico nog verder verlagen? Dan betekent dit uiteraard meteen dat u ook geconfronteerd zult worden met een hogere, periodieke verzekeringspremie.

            3.) Laat u niet over verzekeren

Een derde punt om rekening mee te houden bij het afsluiten van een scooterverzekering heeft betrekking tot het mogelijk over verzekeren. Bijzonder veel mensen hebben in principe voldoende aan het afsluiten van de verplichte WA-verzekering. De scooter vormt voor veel mensen dan ook niet het belangrijkste of primaire vervoermiddel. Geldt dat ook voor u? Of heeft u er bijvoorbeeld voor gekozen om een tweedehandse, net wat oudere scooter te kopen? In beide gevallen zult u kunnen vaststellen dat het helemaal niet interessant is om te kiezen voor één van de meest uitgebreide scooterverzekeringen. Deze zijn dan wellicht gewoon (veel) te duur. De gewone WA scooterverzekering is dan wellicht meer dan voldoende voor u.

Wat is de dagwaarde van mijn scooter?

            4.) Denk aan de specificaties van uw scooter

Een goedkope scooterverzekering afsluiten is in de praktijk enkel en alleen mogelijk wanneer u ook even stil blijft staan bij de specificaties van de scooter. Veel mensen doen dit niet waardoor ze met enkele onaangename verrassingen worden geconfronteerd. Uiteraard spreekt het voor zich dat u met de specificaties van uw scooter reeds rekening dient te houden op het ogenblik dat u tot aankoop overgaat. Wacht u te lang en gaat u pas over de specificaties nadenken wanneer de scooter reeds is aangekocht? Dan is het uiteraard te laat. Let op, een scooter met stevige specificaties is in de praktijk echt veel duurder om te verzekeren dan een exemplaar die over gemiddelde of lichte specificaties beschikt.

            5.) Voorkom een negatief schadeverleden

Last but not least is er natuurlijk ook nog het schadeverleden van de bestuurder van de scooter. Naarmate u langer met de scooter rijdt is het niet ondenkbaar dat u op een zeker ogenblik wel eens geconfronteerd zult worden met een bepaald schadegeval. Op zich is dat ook niet erg. Belangrijk is wel dat u niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade. Is dat wel het geval? Dan zult u kunnen vaststellen dat dit een negatieve impact kan hebben op uw scooterverzekering. Het is namelijk zo dat een negatief schadeverleden als gevolg kan hebben dat de verzekeringspremie voor uw scooterverzekering sterk kan verhogen. Wilt u dus met andere woorden altijd kunnen rekenen op een lage kostprijs voor wat uw scooterverzekering betreft? Dan is een zo proper mogelijk schadeverleden altijd van cruciaal belang.

Lees meer over schadevrije jaren.

            Tip! Vergelijk uw scooterverzekering regelmatig opnieuw!

Heeft u met zekerheid de meest voordelige scooterverzekering gevonden die perfect weet te voldoen aan uw verwachtingen? Geweldig! De beste scooterverzekering tegenwoordig hoeft echter niet perse de beste scooterverzekering te zijn volgend jaar, integendeel. De kans is bijzonder groot dat u binnen enige tijd nood heeft aan een andere verzekering. Hoe komt dat? Onder meer omdat een scooter uiteraard ook ouder wordt en meer kilometers op de teller krijgt. Het mag dan ook duidelijk zijn, wilt u er absoluut zeker van zijn dat u blijvend kunt blijven rekenen op de meest interessante voorwaarden voor wat uw scooterverzekering betreft? Dan is regelmatig terug even een nieuwe vergelijking uitvoeren altijd interessant!